Verschildruk flowmeter

Een oudere, maar zich bewezen meettechniek om een debiet te bepalen is de verschildruk flowmeting (dP-meting). In een leiding wordt een obstructie (primair flowelement) geplaatst. Het gemeten drukverschil over deze obstructie is proportioneel met het debiet. Verschildrukflowmetingen hebben hun beperkingen, maar worden nog steeds met veel succes toegepast. Belangrijke pluspunten zijn

  • Geen bewegende delen
  • Geschikt voor hoge druk toepassingen
  • Eveneens voor hoge en ook lage temperatuur applicaties
  • Te maken met veel verschillende materialen
  • Gelaste constructies
  • Genormeerd

Klik hier voor meer informatie.

Voor deze techniek hebben wij een partnerschap met: