PD meters

PD staat hier voor Positive Displacement. Bij dit type flowmeter wordt een lichaam verdrongen door het te meten medium. Een dergelijk lichaam kan er op verschillende manieren uitzien. Dat kan zoals hiernaast een ovaalvormig element zijn, of bijvoorbeeld in een wormvorm. Welke uitvoering het beste is, hangt af van te meten medium, grootte van de flowmeter, toelaatbare drukval, etc. In zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat er voor visceuze vloeistoffen geen enkele flowmeter is die nauwkeuriger is. Het is niet voor niets dat voor de calibratie van flowmeters een verdringingconcept dikwijls de referentie is. Dat geldt voor gassen soms ook.

Hoogwaardige PD-meters worden geproduceerd door: