Pitotbuizen en stackgas flowmeters

Voor het meten van debieten in grotere leidingen of ducts komen een aantal meettechnieken in aanmerking. Venturi’s, pitotbuizen, thermische, insteekturbine en insteek vortexmeters zijn de meest toegepaste.

Een pitotbuis is een prijstechnisch aantrekkelijke optie. Deze meettechniek wordt vaak gebruikt voor referentiemetingen, maar ook voor permanente installatie is dit type flowmeter inzetbaar.

Model PT-2 van PSI meet het drukverschil, maar tevens de statische druk en de temperatuur. In de elektronica wordt direct voor de druk en temperatuur gecompenseerd. Het meetsignaal is dus proportioneel met de normcubieke meters per tijdseenheid. Model PT-3 is het draagbare instrument, met diverse mogelijkheden voor logging, teneinde rapportage te vereenvoudigen.

Voor het meten van de debieten in schoorstenen en andere afgaskanalen heeft PSI een nieuwe meettechniek ontwikkeld. Met een dubbele IR-sensor die achter elkaar in het schoorsteenkanaal worden geplaatst worden de meetwaarden middels autocorrelatie met elkaar vergeleken. Het bruikbare meetsignaal wordt zo uit de ruis wordt gefilterd. Deze meettechniek is ook toepasbaar bij hoge temperaturen en in vervuilende afgaskanalen.