Hoge druk flowmeters

Wanneer de drukken hoog worden, bijvoorbeeld in de olie en gas producerende industrie, biedt het programma van Litre Meter dikwijls een oplossing. De Pelton Wheel en Rotary Piston flowmeters zijn toe te passen in applicaties waar de drukken kunnen oplopen tot enkele honderden of duizenden bar.

De Pelton Wheel instrumenten zijn bij uitstek geschikt voor laagvisceuze media, terwijl de ringzuiger flowmeters beter presteren in applicaties met hogere viscositeiten.

Dat hoge druk applicaties zich niet beperken tot de olie en gas industrie bewijst een recent uitgeleverde ringzuigermeter voor 3000 bar aan een grote chemische industrie.