Rotor en turbine flowmeters voor gassen

De rotor- en turbine flowmeters van het oorspronkelijk Nederlandse iMeter, in 2009 door Dresser overgenomen, worden vooral gebruikt voor het meten van aardgasdebiet. Dikwijls in ijkwaardige applicaties, of dáár waar hoge nauwkeurigheden gevraagd worden.

Rotorgasmeters worden doorgaans gebruikt voor het nauwkeurig meten van de (aard)gas hoeveelheid bij relatief lage debieten en lage drukken. Als richtlijn kan men tot 4 bar aanhouden. Grote voordelen van de meettechniek zijn de uitmuntende nauwkeurigheid, lage drukval en grote turndown. Voor hogere debieten en procesdrukken tot 16 bar kan de twin-rotor flowmeter ingezet worden. Deze “dubbele” rotormeter geeft minder pulsaties en is daardoor geluidsarmer. Turbine flowmeters kunnen worden ingezet bij hogere drukken en debieten. De scheidingslijn is natuurlijk niet zo scherp dat er geen overlappingsmogelijkheden zouden zijn.