PD-meters

De interne constructie van een Bi-Rotor PD-meter van Brodie International zorgt voor een lage drukval over de flowmeter.

Natuurlijk niet nul. De meettechniek is echter extreem nauwkeurig. Vooral voor licht- tot hoogvisceuze vloeistoffen is een PD-meter uiterst geschikt. Juist daarom wordt deze meettechniek breed toegepast in ijkwaardige metingen van geraffineerde olieproducten.

Het is niet voor niets dat PD-meters, in de vorm van compact provers of prover loops de referentiemeting zijn voor andere meettechnieken. Uiteindelijk vormt de PD-techniek de basis voor vrijwel alle ijkwaardige applicaties! In de kleinere maatvoeringen heeft Brodie International de Bi-Rotor Plus serie geïntroduceerd met nauwkeurigheden beter dan 0,07 % van meetwaarde over het volle bereik.

Naast Bi-Rotor flowmeters levert Brodie International ook Oval Gear flowmeters. Ook deze instrumenten zijn Positive Diplacement meters, echter met hogere drukvallen en daardoor eerder toegepast voor vloeistoffen met lage viscositeit.

Instrumenten kunnen met één enkele puls of met dubbele pulsen worden uitgevoerd. Dubbele pulsen, in een faseverschuiving van 90o biedt de mogelijkheid om “Puls-checking” te doen en ook stromingsrichting aan te geven.

Brodie’s flowmeters kunnen buiten de pulsgevers ook van een mechanisch of elektronisch telwerk voorzien zijn. Brodie produceert tevens de-aerators (ontluchtingstoestellen) en strainers (filters) die doorgaans vóór een PD-meter in de leiding wordt geplaatst.