Flowspecialisme voor toegevoegde waarde

A-B-T bv profileert zich sinds de oprichting in januari 1994 als een echte specialist op het gebied van flow. Juist door deze specialisatie en een jarenlange ervaring in de toepassing van flowmeters in vrijwel elke industrie kan een goed onderbouwd advies worden gegeven voor elke flowapplicatie.

Advisering geschiedt doorgaans gratis! Zonder oogkleppen op te hebben zal een toepassing veelal worden ingevuld met producten uit het eigen brede leveringsprogramma. A-B-T bv werkt samen met ca. 15 fabrikanten, die doorstromingsmeters op basis van verschillende meettechnieken produceren. Mede daardoor is een keuze van de “beste” flowmeter voor de applicatie opportuun. Uiteraard met aandacht voor nauwkeurigheid, turndown, en andere technische aspecten. Maar ook aanschaf- en installatiekosten, onderhoudsaspecten, etc. De Total Cost of Ownership (TCO) vormt een rode draad in het engineering- en adviestraject.

Een bijzonder vakgebied vormen de ijkwaardige metingen van olie, aardgas, industriële gassen, stoom en diverse andere producten. Cryogene vloeistoffen niet uitgesloten. A-B-T bv heeft ook hier expertise opgebouwd, en levert complete meetinstallaties. Inmiddels zijn deze systemen ook MID-conform.

Naast het aanbieden van “standaard” oplossingen, worden ook specials voor moeilijkere applicaties uitgedacht. A-B-T bv denkt applicatiegericht en pretendeert méér te zijn dan alleen een verkooporganisatie van flowmeters.